Jak zarejestrować działalność gospodarczą – poradnik w czterech krokach

Rozbudowana machina biurokratyczna w Polsce i ilość formalności, związanych z założeniem własnej działalności gospodarczej, odstraszają wielu potencjalnych przedsiębiorców.

Do niedawna, nasz kraj pod względem czasu i kosztów rejestrowania działalności, ciągnął się daleko w tyle za innymi państwami europejskimi. Chociaż sytuacja się poprawia, Polska wciąż odstaje pod tym względem od europejskich i światowych standardów.

KROK PIERWSZY

Oczywiście absolutnym fundamentem dla przyszłego przedsiębiorcy jest choćby najbardziej podstawowy biznesplan – czyli określenie obszaru działalności (na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD). Kiedy plan ten jest już określony i zaklasyfikowany, możemy udać się do odpowiedniego (ze względu na nasze miejsce zamieszkania) urzędu miasta lub gminy. Tam też dokonamy wstępnych formalności:

 • wypełnimy i złożymy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (formularz EDG-1)
 • wypełnimy i złożymy wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (wniosek o nadanie numeru REGON)
 • wypełnimy zgłoszenie do Urzędu Skarbowego (Urząd Skarbowy nada nam numer NIP)
 • wypełnimy zgłoszenie do ZUS lub KRUS

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy, jego numer PESEL oraz nazwę firmy
 • adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy
 • obszar wykonywanej działalności gospodarczej (wedłu klasyfikacji PKD)
 • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK DRUGI

Następnie zobowiązani jesteśmy do otworzenia firmowego konta bankowego. Za jego pośrednictwem dokonywane są rozliczenia z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym. Co ważne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie muszą otwierać rachunku firmowego, o ile nie łamie to regulaminu banku.

Aby otworzyć firmowy rachunek bankowy, wymagane są trzy dokumenty:

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • Zaświadczenie o NIP

KROK TRZECI

Następnie udajemy się do Urzędu Skarbowego, gdzie wybierzemy formę rozliczeń (spośród czterech możliwych: karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pełnej księgowości).

Jeśli decydujemy się na bycie płatnikiem VAT, składamy zgłoszenie rejestracyjne (druk VAT-R).

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są złożyć także zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1 (ich prywatny numer NIP staje się jednocześnie numerem NIP zakładanej właśnie firmy).

KROK CZWARTY

Krok czwarty i ostatni to wizyta w ZUS-ie. Jeśli przedsiębiorca będzie zatrudniać pracowników, musi dokonać zgłoszenia do ZUS (formularz ZUS ZUA) w terminie 7 dni od daty zatrudnienia. Aby zgłosić siebie samego jako płatnika składek, należy złożyć zgłoszenie na druku ZUS ZFA. W czasie wizyty w ZUS-ie trzeba mieć ze sobą:

 • kopię decyzji o nadaniu numeru NIP (oraz oryginał do wglądu)
 • kopię zaświadczenia o nadaniu aktualnego numeru REGON (oraz oryginał do wglądu)

Przedsiębiorcy, których jedynym źródłem dochodu jest, prowadzona przez nich, działalność gospodarcza podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Ponadto mogą oni także zadeklarować ubezpieczenie chorobowe.

PIECZĄTKA FIRMOWA

Nie ma żadnych regulacji nakazujących posiadanie pieczątki firmowej. Jednakże niekiedy jest ona niezbędna do otworzenia rachunku bankowego (a także innych formalności). Można zlecić jej wykonanie po otrzymaniu numerów NIP i REGON. Pieczątka firmowa nie powinna być okrągła i czerwona (ten kolor i kształt są bowiem zarezerwowane dla organów państwowych).

ZA POŚREDNICTWEM POCZTY?

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej można także wysłać pocztą. Wadą tego rozwiązania jest konieczność wizyty u notariusza w celu poświadczenia podpisu.

PRZEZ INTERNET?

Od niedawna wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej można złożyć za pośrednictwem Internetu. Aby to zrobić wystarczy:
1. Wejść na stronę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prod.ceidg.gov.pl.
2. Założyć konto potwierdzające tożsamość jednym z akceptowanych form podpisu elektronicznego. Po otrzymaniu linka aktywacyjnego na podany w czasie rejestracji adres e-mail, możesz dokonać logowania.
3. Wypełnić formularz CEIDG-1.
4. Sprawdzić wypełniony wniosek, podpisać go (podpisem elektronicznym) i wysłać.

Wniosek zostanie przekazany do GUS, Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS. Wpis do ewidencji dokonywany jest w momencie przyjęcia wniosku.

KOSZTY ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Koszty założenia działalności gospodarczej są różne w różnych miastach Polski. O szczegóły należy się więc dowiadywać w swoim miejscu zamieszkania.

Orientacyjnie jednak:

 • opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej to od 0 do 100zł (niektóre urzędy rezygnują z tej opłaty)
 • zgłoszenie VAT – około 150-200zł
 • zgłoszenia ZUS – bezpłatne

[dane z początku 2012]